Influência da idade no sucesso do tratamento periodontal regenerativo com proteínas derivadas da matriz de esmalte

Autores: Risako Mikami, Koji Mizutani, Hidehiro Shioyama, Takanori Matsuura, Norio Aoyama, Tomonari Suda, Yukako Kusunoki, Kohei Takeda, Yuichi Izumi, Jun Aida, Akira Aoki, Takanori Iwata
Shopping Cart
sppi
Scroll to Top